messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview42
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview76
ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview72

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [16 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มกราคม 2567]
กิจกรรมลูกหลานสุโทัยกราบไหว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ [17 มกราคม 2567]
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 [13 มกราคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview21

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

สถิติ sitemap
อับเดตสถิติสำเร็จ วันนี้ 0
เดือนนี้1,813
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)54,700
ทั้งหมด 138,605


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

image สถานที่สำคัญในตำบล

ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง [22 กรกฎาคม 2565]

สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ [22 กรกฎาคม 2565]

เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง [22 กรกฎาคม 2565]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ