องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
รู้ก่อนเลือก
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote
# ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี
ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview8
คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview5

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 [5 พฤษภาคม 2566]
โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ และวันความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน [26 เมษายน 2566]
โครงการผ้าขาวม้าช่วยผู้สูงวัย ขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 เมษายน 2566]
ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 และพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ระดับดีมาก (เกรดA)... [11 เมษายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สขร. ประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 065-5274858
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

สถิติ sitemap
วันนี้ 148
เดือนนี้4,011
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)27,142
ทั้งหมด 48,939


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
31/05/2566
31/05/2566
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
สน.บถ.
30/05/2566
31/05/2566
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์)
[กำหนดการฯ]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


image สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง [22 กรกฎาคม 2565]
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ [22 กรกฎาคม 2565]
เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง [22 กรกฎาคม 2565]
 ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ