messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2567 วันที่ 15 มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 7
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2566 วันที่ 21 กรกฏาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 47
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 54
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 62
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 69
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 38
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 46
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2