องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 เมษายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1