messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 มีนาคม 2567]
พิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 มีนาคม 2567]
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบประจำปี 2567[21 มีนาคม 2567]
สำรวจพื้นที่ บ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ยู่อาศัย โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์[20 มีนาคม 2567]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567[20 มีนาคม 2567]
เปิดธนาคารขยะชุมชน [8 มีนาคม 2567]
พิธีเปิดกุฏิชีวาภิบาล [27 กุมภาพันธ์ 2567]
ข่าวประชาสัมพันธื[21 กุมภาพันธ์ 2567]
ขอน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [16 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1 - 10 (ทั้งหมด 326 รายการ)