องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2564และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2