messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder กิจการสภา
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 40
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 37
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2565และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2564และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2