messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder กิจการสภา
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 5
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2565และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 57
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2564และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 69
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 66
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3