องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอน้อมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [16 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มกราคม 2567]
กิจกรรมลูกหลานสุโทัยกราบไหว้พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗ [17 มกราคม 2567]
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 [13 มกราคม 2567]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview38

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview9
photo ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview18
photo แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview59
photo ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview65

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview19

folder ข่าวสรรหาบุคลากร
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
photo ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40

folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
insert_drive_file ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
photo ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file 1.รายงานการติดตามประเมินผลแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview59