องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 [5 พฤษภาคม 2566]
โครงการฝึกทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ และวันความปลอดภัย ของผู้ใช้ถนน [26 เมษายน 2566]
โครงการผ้าขาวม้าช่วยผู้สูงวัย ขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 เมษายน 2566]
ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 และพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ระดับดีมาก (เกรดA)... [11 เมษายน 2566]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2564และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาด
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview10

folder ข่าวสรรหาบุคลากร
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
insert_drive_file ควบคุมภายใน ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 1.รายงานการติดตามประเมินผลแผน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต.
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9