messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 กรกฎาคม 2567
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี พ.ศ. 2567 grade โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำเปิดอ่าน : 11
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2567 poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 44
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2567 poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 40
17 มกราคม 2567
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 62
15 สิงหาคม 2566
รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : จิราพรกระการดีเปิดอ่าน : 15
18 กรกฎาคม 2566
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำเปิดอ่าน : 90
28 เมษายน 2566
ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 91
28 เมษายน 2566
คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 138
18 เมษายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง นโยบายการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 337
22 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๔ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 75
21 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๗ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 57
20 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๕ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 66
14 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๖ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 62
13 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๘ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 53
12 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๑ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 48
11 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๒ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 62
10 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๓ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 51
10 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๙ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 67
10 มีนาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๑๐ poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 62
28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7