องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายชำนาญ เอมอยู่
กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727773
นายกมล สอนปั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1
โทรศัพท์ : 095-3141026
นายณัฐพงษ์ ใจกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2
โทรศัพท์ : 084-8088198
นายศุภชัย ดีเมฆ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 087-8425323
นายปุ้ย สินยอง
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4
โทรศัพท์ : 065-0066795
นายสาริน แน่งน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 093-9859448
นายสมพงษ์ ลาขุมเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-2429969
นายวิเศษ บุญชม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
โทรศัพท์ : 080-1312497
นางหยาด รักนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 080-1549701
นายสมภพ พรมคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 085-5717197