messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง[22 กรกฎาคม 2565]
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]
เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนหนองจิกตีนเนิน[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหมูี่ที่ 5[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง[22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนทำกินทำใช้[22 กรกฎาคม 2565]
ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4[22 กรกฎาคม 2565]
ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3[22 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)