messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle สาธารณูปโภค
ไฟฟ้าในตำบล
- มีไฟฟ้าเข้าถึง (ไฟแรงต่ำ) จำนวน 930 ครัวเรือน - ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 22 แห่ง (ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) - ครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 19 แห่ง
การสื่อสารในตำบล
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง - อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล
- ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 4 สาย - โรงสี จำนวน 9 สาย - ร้านค้า จำนวน 29 สาย - โรงโม่หิน จำนวน 1 สาย - สถานบริการซ่อมรถและไดนาโม จำนวน 4 สาย - ร้านอินเตอร์เน็ต – เกมส์ จำนวน 1 สาย - สถานบริการตรวจสภาพรถ จำนวน 1 สาย - เสาร์สัญญาณโทรศัพท์ จำนวน 2 สาย - ร้านอาหารตามสั่งจำนวนโรงหล่อคอนกรีต จำนวน 1 สาย - สถานบริการเสริมสวย จำนวน 1 สาย
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้านจำนวน จำนวน 450 สาย - ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 150 สาย - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 120 สาย - สตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 80 สาย - อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 120 สาย - ชุดตรวจบ้าน จำนวน 60 สาย - อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) จำนวน 80 สาย
ประปาในตำบล
- ประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,10 - ประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 7 - ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 2, 6