messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจเอกทองสุข เหล่าทองสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 065-5274858
นายเสน่ห์ สุริยะลังกา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 080-0710856
นายออด เอี่ยมอ้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 089-2722723
นายบุญเทิง จางวางคง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 087-8405688