messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box สมาชิกสภา
นายอรุณ สอนปั้น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-2684948
นายนพรัตน์ น้อยผล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 095-3136634
นางหน่อเงิน ม่วงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 063-3160311
นายเนตร เอมอยู่
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 081-9724550
นายวิเชียร ใจกาวิล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 095-3195174
นายย้าย ฉลองเดชากุล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 064-9854671
นายเปี่ยม รอดฝุ่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 082-1788412
นายสุรเชษฐ์ พรรณมาตย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 062-2955735
นายเอื้อม ตึ่งจ๊ะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 062-0265801
นางวรณัน หอมโอชารส
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 083-7989230