messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองช่าง
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 088-2727950
นายณรงค์ น้อยผล
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
โทรศัพท์ : 094-1698599
นายปฏิภาน แน่งน้อย
ผุ้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 064-4135304
นายธีรพัฒน์ อ่ำอุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธงชัย คงประยูร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณิชกานต์ เหลือลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ