องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
photo รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : 30
description แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง เพิ่่มเติม (ฉบับที่ 4 /2561)
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
photo แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (พ.ศ.2560-2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1