องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือ พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2