messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำ บลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านหนองจิกกรี หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 54
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านนาขุนเจริญ หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 37
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำ บลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 36
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 55
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 56
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านหนองไม้กอง หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 50
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำ บลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านเขาปูน หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 50
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านทุ่งพยอมงาม หมู่ที่ ๑0 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 33
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 59
การส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำ บลหนองหญ้าปล้อง ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บ้านหนองจิกตีนเนิน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 48
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1