องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 11
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 4
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo รายงานผลการบันทึกข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ Internet Wifi ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1