องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 344/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 342/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 343/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายหน้าที่่การงานให้รองปลัด
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 345/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 346/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 347/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 348/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 395/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อแต่งตั้งคณะทำงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 355/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 354/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 348/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 346/2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง การมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 276/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 79/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มอบอำนานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 11/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 13/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 14/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 15/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo คำสั่ง อบต.หนองหญ้าปล้อง ที่ 16/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1