องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file แผ่นพับ การปฏิบติตนเพื่อรักษาจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 3
photo โปสเตอร์ 7 คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แผ่นพับ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1