messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
find_in_page รายงานผลการดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 8
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 77
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 54
find_in_page รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1