องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 75
description แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
photo ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขอยื่นเสนอราคา งบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : 37
photo เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๙-๐๐๑ สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1