messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 39
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 102
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขอยื่นเสนอราคา งบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : 52
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๘๙-๐๐๑ สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1