messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2567
การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะชุมชนบ้านหนองจิกกรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูล
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

(รตอ.ทองสุข เหล่าทองสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
call : 065-5274858
camera_alt ภาพกิจกรรม

ร่วมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 มีนาคม 2567]

พิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 มีนาคม 2567]
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สขร.ประจำเดือนเมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview50
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

image สถานที่สำคัญในตำบล

ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง[22 กรกฎาคม 2565]

สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ[22 กรกฎาคม 2565]

เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง[22 กรกฎาคม 2565]