messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder e-service
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview73
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview48
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview46
คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
แบบคำร้องแจ้งการขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview65
เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
ใบขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37

info แบบคำร้อง e-service
แบบคำร้องซ่อมไฟสาธารณะ


แบบคำร้องทั่วไป


คำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค