องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file ปาฐกถา การบรรยาย เรื่อง ปรัชญา และแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม โดย นายประวีณ ณ นคร
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file บทความ เรื่อง เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file บทความ เรื่อง อุทาหรณ์ก่อนทำผิด ชู้กับวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file บทความ เรื่อง ถอดบทเรียนการส่งเสริมจริยธรรม ผลสำเร็จจากภาคเอกชนสู่การพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file บทความ เรื่อง พัฒนาราชการไทยให้พ้นภัยคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file บทความ เรื่อง การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file บทความ เรื่อง เครียดเรี่องงานมีผลเสียอะไรบ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file บทความ เทคนิคความสำเร็จจากการจดบันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง แสงสีฟ้าทำลายสายตาอย่างไร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง เลือกเติมคาเฟอีนเพื่อ ประโยชน์ต่อร่างกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง คนวัยทำงานทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง ระวัง คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง เคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo 4 รูปแบบ 19 วิธี การทุจริต และปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผ่นพับการลงเวลาราชการ
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ วินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file บทความจาก สวส. เรื่อง ธรรมะกับการทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง จรรยาวิชาชีพขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2