หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
       
 
    งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
    งานด้านการพาณิชยกรรม
    งานด้านการท่องเที่ยว
      - ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
      - ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
 
 
 
       
 
    ส่งเสริมการอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
    ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
 
 
       
 
    ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ งานประเพณี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10