หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
       
 
    งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
    งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ,น้ำ
    งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 
 
 
       
 
    งานด้านการส่งเสริมอาชีพ
      - ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและเกษตรกร
    งานด้านสวัสดิการสังคม
      - การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
      - การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น
      - การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
      - การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย
    งานด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
 
 
 
       
 
    งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
    งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10