หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 


จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง
โทร : 094-6361988


นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง
โทร : 064-3546098
 
สำนักปลัด
 


นางสาวฐนิษชา เป๊กต๊ะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 093-2619661


นางอัจฉราพร อุทรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 081-0420030


นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 083-1673844


นางสาวศุภินันท์ ขันมูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 090-2625879


นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 083-6558695


นายสมพงษ์ ยอดอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 080-1228009


นางสาวสุนันทา คงสมจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
โทร : 081-8533539
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10