หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 


จ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์
ปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง


นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวฐนิษชา เป๊กต๊ะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอัจฉราพร อุทรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุจิตรา เทียนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวศุภินันท์ ขันมูล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายสมพงษ์ ยอดอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวสุนันทา คงสมจรูญ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10