หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
               เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่ยังเป็นถนนดินลูกรังทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างทำให้ประชาชนได้รับความลำบากในการใช้เส้นทางจราจร อบต.มีถนนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้นเป็นจำนวน 65 สาย (โดยประมาณ) แยกเป็นดังนี้
  ถนนลาดยาง จำนวน 8 สาย ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร ประกอบด้วย
  ถนนสายบ้านหนองไม้กอง จำนวน 2 สาย
  ถนนสายโรงโม่หินศิลาพัฒนา และหมู่ 2 จำนวน 1 สาย
  ถนนสายบ้านหนองจิกกรี และสาย ม.4–ม.3 จำนวน 1 สาย
  ถนนสายบ้านคลองเจริญ จำนวน 2 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 20 สาย ระยะทางประมาณ 4,779 เมตร
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 8 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 1 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย
  ถนนดินลูกรัง
  ถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย
 
 
 
  ฝาย จำนวน 22 แห่ง
  บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 8 แห่ง
  บ่อน้ำส่วนตัว จำนวน 485 แห่ง
  สระเก็บน้ำ จำนวน 15 แห่ง
  ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต จำนวน 8 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
  คลองส่งน้ำ      
 
 
                    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดินลูกรัง, หินปูน และฟอสเฟต ที่สาธารณมี 522 (ไร่)
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10