หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)