หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 

 
เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีพิพาทเรื่องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน(ค่าจ้างตัดอ้อย)  
 

สำนักงานยุติธรรม จังหวัดสุโขทัยโดยนางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ นายฉัตรชัย จิตติพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองหญ้าปล้องโดยจ่าเอกจักเรศ มั่นสวาทะไพบูลย์ ปลัดอบต. (ประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลหนองหญ้าปล้อง) เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณีพิพาทเรื่องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน(ค่าจ้างตัดอ้อย) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 15.58 น. โดย คุณ สุนันทา คงสมจรูญ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย