หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาคน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
โดย อบต.หนองหญ้าปล้อง จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เข้ามาติดต่อในราชการกับ อบต.หนองหญ้าปล้อง ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามช่องทางที่กำหนด (เข้าระบบ ITAS จาก URL และ QR Code)
ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นลักษณะของภาพรวมเท่านั้น และ ขอความกรุณาท่านดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
***งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 15.44 น. โดย คุณ สุนันทา คงสมจรูญ

ผู้เข้าชม 2569 ท่าน

 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10