หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 


นายอรุณ สอนปั้น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
089-2684948
 


นายนพรัตน์ น้อยผล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
095-3136634


นางหน่อเงิน ม่วงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
063-3160311
 
 


นายเนตร เอมอยู่
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
081-9724550


นายวิเชียร ใจกาวิล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
095-3195174


นายย้าย ฉลองเดชากุล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
064-9854671


นายเปี่ยม รอดฝุ่น
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
082-1788412


นายสุรเชษฐ์ พรรณมาตย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
062-2955735


นายเอื้อม ตึ่งจ๊ะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
062-0265801


นางวรณัน หอมโอชารส
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10
083-7989230
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10