หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.หนองหญ้าปล้อง
www.nongyapong.go.th
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหญ้าปล้อง
"พัฒนาชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"
อบต.หนองหญ้าปล้อง สนับสนุนและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ
ป่าชุมชน
"คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"
การเกษตรอินทรีย์
ข้าว"ไรซ์เบอรี่"(หอมสุโข)
และนํ้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองหญ้าปล้อง
1
2
3
4
5
 
 
 


นายชำนาญ เอมอยู่
กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง
088-2727773
 
 


นายกมล สอนปั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 1
095-3141026


นายณัฐพงษ์ ใจกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2
084-8088198


นายศุภชัย ดีเมฆ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
087-8425323


นายปุ้ย สินยอง
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4
065-0066795


นายสาริน แน่งน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
093-9859448


นายสมพงษ์ ลาขุมเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
061-2429969


นายวิเศษ บุญชม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
080-1312497


นางหยาด รักนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
080-1549701


นายสมภพ พรมคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
085-5717197
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10