messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 และพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ระดับดีมาก (เกรดA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยร้อยตำรวจเอกทองสุข เหล่าทองสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย นายลำยง จางวางคง ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหญ้าปล้อง และนางสาวศุภินันท์ ขันมูล นักพัฒนาชุมชน ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 และพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่มีผลการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน ระดับดีมาก (เกรดA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
ผู้โพส : admin