หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ศรีสัชนาลัย   ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งาน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑.งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓.งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี ๔.งานเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.คลองมะพลับ   ทรายกรองน้ำให้กับประปาหมู่บ้าน หมูที่ ๑๐ บ้านสายใจไทย จำนวน ๖๐ ถุง 23 ก.ย. 2564
ทต.คลองยาง   จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮว์ ขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
ทต.คลองยาง   จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียนรถ บท 1241 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๒๗ คน จำนวน ๙,๑๓๕ กล่อง เป็น จำนวนเงิน ๗๑,๔๓๕.๗๐ บาท ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เมืองเก่า   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเมืองเก่า จำนวน ๑๐ แห่ง คือ นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวนเด็กนักเรียน ๔๒๗ คน จำนวน ๕,๒๒๐ ถุง เป็น จำนวนเงิน ๓๔,๓๔๗.๖๐ บาท ราคาถุงละ ๖.๕๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.วังไม้ขอน   จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน 1 คัน 23 ก.ย. 2564
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล   ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓.๕ แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,816