หน้าหลัก
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.สุโขทัยธานี   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
ทม.สุโขทัยธานี   จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยปลัดหิรัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   เหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมารถบัสโครงการศึกษานอกสถานที่สานสัมพันธ์คนสามวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (กิจกรรมครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.สารจิตร   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
อบต.ปากแคว   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,772