หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองหญ้าปล้องเกิดจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย หมู่ 5 - หมู่ 8 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างขยายเขตไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหนองปรือ หมู่ 1 บ้านหนองไม้กอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิกตีนเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนลาดยาง สายป่าแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,525 ตารางเมตร [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31